Studenten

Opnieuw inschrijven zelfde masteropleiding

Als je ooit eerder student bent geweest bij de Tilburg University maar nu niet meer ingeschreven staat en je wilt dezelfde masteropleiding weer gaan volgen, dan verloopt de inschrijving als volgt:

Stap 1: Contact met de faculteit
Neem contact op met de betreffende faculteit over je toelating tot dezelfde master opleiding. Afhankelijk van een eventueel gewijzigd studieprogramma voor de betreffende opleiding, moet je misschien opnieuw een verzoek tot toelating indienen. Dit ter beoordeling van de faculteit.

Op de volgende pagina's vind je informatie over het indienen van een verzoek tot toelating:


Stap 2: Afronding inschrijving
Na je toelating moet je nog inschrijven bij de Tilburg University! Klik hier Inschrijving afronden voor meer informatie.